top of page

Akupunktør, kostholdsrådgiver og soneterapeut Ylva Elise Sundby

Ser du etter en helhetlig tilnærming til helse, eller vil du forbedre deg å komme i balanse?

Akupunktur (fra latin acus, 'nål' og punctio, 'stikk') er en flere tusen år gammel behandlingsmetode. I tradisjonell kinesisk medisin ser man kroppen som en helhet bestående av flere vitale organer og energibaner (meridianer), disse binder kroppen sammen og i dette kretsløpet skal energien flyte fritt og harmonisk for å være i balanse. Akupunkturinnstikk har til hensikt å stimulere kroppens egne helbredelsesprosesser.

Hjem: Welcome
Acupuncture old book

Akupunktur, et gammelt og tradisjonsrikt fag. Teori og utførelse av akupunktur startet i Kina og de første nedskrevne dokumenter vi har er over 2000 år gamle. Akupunktur er sannsynligvis det eldste medisinske systemet vi kjenner til.

Akupunkturen kommer fra tradisjonell kinesisk medisin (TKM) som har en unik måte å forstå sammenhenger i kroppen på.

Faget utvikles stadig og det settes høyere og høyere krav til både teoretisk og praktisk kompetanse og fordypelse hos utøveren. 


En akupunktør er en terapeut som behandler ulike plager i hele kroppen. Akupunkturens effekt bekreftes stadig på nye områder i forskning fra hele verden. Akupunktører bruker nåler til å påvirke en rekke prosesser i kroppen. De fleste former for akupunkturbehandling er skånsomme, og behandlingsformen er svært trygg. 

Før du får behandling vil akupunktøren gjennomføre en samtale med deg, etter samtalen settes en TKM diagnose med mål om å kartlegge hvordan

din helsetilstand og livsstil kan påvirke behandlingsresultater.

“The natural healing force in each one of us is the greatest force in getting well”


Hipocrates

Hjem: Quote
Super Helsekost

I tradisjonell kinesisk medisin er kosthold en viktig del av behandlingen og behøver å være i balanse med kropp og aktivitetsnivå. Nasjonalt kostråd for ernæring skiller seg fra TKM, hvor mengde næringsstoffer som protein, karbohydrat, fett, vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer som er i mat, krydder og drikke utgjør rådene for den norske befolkningen, mens i TKM ser man etter hvilke kvalitative egenskaper, som smak; sur, salt, styrke, søt, bitter og beskhet, samt temperatur; varm, kjølende, kald eller nøytral. Disse egenskapene brukes til å forklare hvilken effekt forskjellig mat, drikke, og krydder har på kroppen.

Hos meg får du ingen form for JA og NEI produkter, du får ikke et MAKS antall kalorier du kan innta per dag eller andre negative restriksjoner.

Det du får derimot er å vite hva, hvorfor og hvordan du kan regulere dine kostholdsvaner. 

Ingen mat er feil eller forbudt. Det tas hensyn til valg av mat, hvordan forberede maten og tidsperspektivet, regelmessighet, hvor ofte og til en bedre forståelse av hvor mye. 

Anbefalingene vil baseres på hvorfor du ønsker å endre ditt kosthold, og en TKM basert diagnose for videre behandling settes hvor vi finner frem til forslag og løsninger tilpasset deg. En slik personlig tilpasning gjør at kunnskapen du tilegner deg, vil gi deg mulighet til å styrke kostholdsendringene dine selv med glede og mestring.  

Et naturlig sunt kosthold sammen med naturens utvalg av medisinske planter, urter og sopper har forebygget og forhindret sykdom i tusenvis av år. Hvorfor endre på noe som allerede fungerer?

"Let food be thy medicine

& medicine thy food"

Hipocrates

   

Hjem: Quote

Fotsoneterapi

Soneterapi er ingen ny behandlingsform, men tilhører de formodentlig eldste kjente metodene for selvleging av kroppen og har blitt anvendt i over 5000 år siden.

Soneterapi virker inn på hormonelle og vegetative funksjonsforstyrrelser samt på nesten alle andre tilfeller både i de indre organene og i bevegelsessystemet. Hos meg supplerer jeg fotsoneterapi sammen med tradisjonell kinesisk akupunktur for en helhetlig tilnærming til et friskere deg. Ved å massere føttene dine vil jeg øke blodgjennomstrømningen i hele kroppen og oppnå kjemiske forandringer omkring perifere nerveforbindelser ved gjentatt trykk.

egypt soneterapi_edited.jpg
Hjem: Mission